Như tiêu đề em nhận máy trong tình trạng đèn màn sáng yếu mặc dù e đã cho max độ sáng trên máy r.đã thử màn khác vẫn vậy.mong ae giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]