gym vào khoảng 1 phút cứ báo dòng điện cao..đã thay ic sạc & đuôi sạc..ae đã khắc phục trường hợp này cho e xin tý ý kiến khắc phục..tks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]