[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] có nhiều cách chép vào máy một trong những cách là build file tar.
Build file tar flash cho máy samsung bằng tool odin ta không root, không cwm hay phải up lại rom cùng ver với file tiếng việt đang có.

Video này chọn rom build nhiều bước hơn rom khác để gặp nhiều tình huống mà build rom khác không có.
Nhưng cũng chỉ là lý thuyết thôi, anh em...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]