như tiêu đề máy nghe gọi bình thường nhưng màn hình thì hiển thị màu xanh,mình đã thay mà khác rồi không được.lắc 2 con ic khiển luôn rồi.ae nào làm qua con này rồi xin giúp đỡ cám ơn ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]