cần ae giúp đỡ unlock s5 g870a,mình có z3x và octopus điều hỗ trợ unlock hết .nhưng trên điện thoại mình gỗ *#0808# và chọn chế độ DM+MODEM+ADB nhưng máy không nhận usb,còn chọn chế độ MTP+ADB thì máy nhận usb, nhưng không unlock được,ae nào đã từng làm qua xin giúp đỡ ,mình xin cảm ơn trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]