Stock rom cứu máy,flash 1 phát có việt nam full,trị bá bệnh [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


 • Fix lỗi Camera, màn hình...
 • Fix lỗi SD Card permission
 • Fix hết cách lỗi của v2a và tối ưu hệ thống


 • MIUI 7.1 V7.1.3.0 Global
 • Rooted - SuperSU PRO 2.66
 • Hỗ trợ đầy đủ tất cả các ngôn ngữ chuẩn (100%)
 • Xóa, loại bỏ các apps/ services China
 • Sửa lỗi font chữ > thay thế bằng font chữ quốc tế chuẩn
 • Thêm bộ Emoji mới
 • Tắt đợi 10s khi cài ứng dụng bằng file Apk
 • Cho phép download bằng mạng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]