nhận con xaomi redmi note 3 mã bảo vệ hình vẻ đã thử hard reset nhiều cách mà ko dc .. kiếm rom plash mà thấy con này mới mẻ quá.. ae ai làm qua con này rồi giúp một tay với ..thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]