Máy mang vào lỗi và lên trang chủ kiếm stock file đập vào phát tỉnh ngủ, tiện Up lên cho anh em nào gặp kèo đỡ mất thời gian kéo từ trang chủ cho đỡ mệt
Model
Model name GALAXY J5
Country Vietnam
Version Android 5.1.1
Changelist 672792
Build date Tue, 07 Jul 2015 15
Product code

PDA J500HXXU1AOG2
CSC J500HOLB1AOG2

File đây...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]