như tiêu đề e mới nhận con avio A 21 bị liệt tán bộ phim,lúc bật nguồn,máy batt nhập mã bảo vệ thành công nhưng vào màn hình chính là bị liệt toàn bộ phim, e đã cách ly chân sạc,vệ sinh rất kĩ, cuối cùng cho con cpu 1 liều thuốc lắc mà vẫn ko đc, bak nào làm qua xin chỉ giúp e với, cảm ơn cak bak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]