em gặp cây 225 mã bảo về.Atf ko sp.
cài Nokia Software Updater for Retail thì nó bào lỗi kết nối sever.
bác nào biết chỉ em với.
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]