có 1 topic mà chưa rõ lắm. nên mình hướng dẩn ae chi tiết luôn.
1.Root: mở usb debugging lên và tải Vroot về cắm vào bấm và đợi 2p' -> có kinguser -->Done:t88
2. Add CH play :
- Tải gói gaap này về : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- dùng root explore set 644 các file app trong thư mục system
- khôi phục cài đặt gốc --> vào wifi và test Ch play thôi :t88
3. add tiếng việt :
file đây : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
lùa vào thôi và kiếm lúa...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]