cần ae giúp

sky a900l bị khóa gmail mọi người vào giupf vs ạ

e xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]