Samsung G928T Tiếng Việt 5.1.1 By Odin:
G928T Tiếng Việt 5.1.1 Edit - Stock Rom
G928T Tiếng Việt 5.1.1 - Hard Reset Không Mất Tiếng Việt
[IMG]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn*****/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12592682_862410560534394_5137741223294331115_n.jpg ?oh=862fa86bf58671085f25ace43bb3996b&oe=57483A6C[/IMG][IMG]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn*****/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12651276_862410587201058_3022488050515737174_n.jpg ?oh=ebe2be0917136b93d178e122c63c1e09&oe=572C1356[/IMG][IMG]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn*****/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12642851_862410557201061_8555731057216740434_n.jpg ?oh=0fa8ba95f51653af2084424153662024&oe=573777B5[/IMG][IMG]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn*****/hphotos-xlp1/v/t1.0-9/75536_862410563867727_5846779987011760255_n.jpg?oh =55614b6ef85b0b992121c34ec1661496&oe=573D4622[/IMG]
Samsung G928T Tiếng Việt 5.1.1 Done![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]