như tiêu đề nhận cây lumia 730 hiện chế đọ may bay đã up lạ rom vẫn không dc . nghi máy bị phần cứng mà không biết bắt đàu tư đâu .nhờ ae ai làm qua bệnh này rồi xin chỉ giáo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]