như tiêu đề bác nào có cách mở mã bảo vệ con này hoặc có file full cho em xin với , con này bị mã bảo vệ mà em up lại rom rồi mà không hết .
bác nào biết chỉ em với . thank ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]