Mấy anh cho e hỏi em đang xài cây 5c.luc trước em thu lại e xài bình thường.khoảng 10 ngày nay nó hay báo tìm kiếm.và nó có hiện tượng hay báo kích hoạt khi gặp wifi khác.e có reset dòng 2 và thay các sim rùi mà v ận vậy ạ,em nó đang chạy 8.4,ae rành ip xin giúp đở e ạ,thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]