e mới nhận con nokia lumia 520 kẹp nguồn ,kim nhịp nhịp lên rồi đứng yên,máy mới chưa sửa chữa gì cả,bak nào làm qua xin chỉ giúp ,xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]