Lỗi do bấm *#9090#, máy bị bootloop liên tục
Fx full trên mọi phiên bản baseband N910A / N910V 5.0.2 hay 5.1.1
Imei đẹp,sóng tốt,hard reset,up rom thoải mái

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]