Cái này mình có lâu lắm rồi, từ hồi còn Grand mới ra cơ, không phải của mình. Mình down dc bên trang china, nay share cho ai cần,
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] bản S
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] bản L
Còn bản K mình up chưa kịp, mình sẽ up sau cho ai cần, nó nguyên bản chỉ fix full xóa app hàn thui.MInhf còn bản mode giao diện S5 nữa, ai cần thì pm mình gửi link cho down.
Up...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]