nhận máy mã gmail mà trên gg chỉ thấy rom dạng zip nên backup để flash by tool tiện cho ae khi máy ko vào đc recovery để up rom
Rom :
Tool :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]