như tiêu đề mình vừa chạy chương trình xong bằng atf nó báo lỗi DCC vào camera đen thui bác nào có cho mình xin với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]