như tiêu đề em có con q smart s25 bị treo logo đã hard reset mà vẫn không được anh em ai có file em này cho em xin với ah em xin cảm ơn trước ah

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]