Như tiêu đề, em nhận nạp tiếng việt con này, mà không root được nó, anh em gặp quá giúp em với ạ, hoặc thương mại thì cho em xin giá, tại của người quen, khách thì em trả rồi, tks all :hongio:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]