cả nhà mình ai có file backup con này e xin máy bị treo logo thỉnh thoảng khởi động lại liên tục flash mấy rom trên google vẫn không được
[IMG][IMG]http://*************/2Ksy7XG.jpg[/IMG][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]