Đã cố gắng nhiều ngày vẫn chưa việt hóa được máy, máy đã root, bung xã ra bỏ vào máy nhưng chỉ thấy chử tắt máy là tiếng việt ai giúp em với, chúc năm mới hp ạ
1 - Tên hãng: vivo
2 - model : Y13L
3 - Phiên bản máy đang là bao nhiêu: 4.4.4
Link download:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ( acc user : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] pass: 843302)

Acc VIP Fshare: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Pass ngày 02-02: 0202cd99d...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]