Vẫn là em 720 liệt phím nguồn,đã câu ok rồi hiện giờ lại thêm bệnh sạc mãi không đầy pin.Ai có cách giúp em với.thanks :angel:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]