bác nào có rom này cho em khé với mấy link goolle tải châm quá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]