khách đi làm ở TQ mang về, lắp sim vẫn có sóng và logo mạng nhưng lại báo
the current network does not comply with this unit standard solution
a/e có giải pháp gì chia sẻ dùm em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]