mình nhận con gionee gn800 kẹt app NQ Mobile Security,mình đã hard reset not ok, flash rom stock cũng không được, may chip mtk 6577, đã fomat bằng volcano cũng not ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
log flash...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]