Như tiêu đề bác nào có cho em xin cái link, hnay là ngày gì mà gặp phải 2 kèo khoai quá :(


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]