như tiêu đề . anh em nào có rom tiếng việt con zte 730 cho em xin và hướng dẫn với cảm ơn nhiều :tobirthday:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]