Máy khách mang đến khởi động lại liên tục,mình chạy 4.1.2 BINX gốc đã ok.Nhưng toàn tiếng anh khách lại không biết.Mình muốn vào reco để up rom tv nhưng không được.Dùng mọi phần mềm vào báo đã cài reco thành công nhưng máy tối màn hình (nhìn hơi sáng chút cứ nhu vậy hoài).Ai có cách chỉ mình với,thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]