mình có con 5s lock nhật không bật được 3g
chỉ có 2g nhưng cũng không vào dc mạng anh em xin chỉ giúp cách fix lỗi này với Ạ
Ở 8.2 ĐÃ JAIBREAK VÀ CÀI IF ILE
xin cẢM ƠN Ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]