Như tiêu đề: Mình nhận con LG P705 4.0.3 chạy chậm, lag, ... Mình up rom KDZ V20B 4.1.2 thì máy chỉ lên logo LG rồi trắng màn hình treo (vẩn nghe nhạc chuông khởi động). Tắt máy cắm sạc thì thấy vẩn sạc ok, flash đi flash lại kiểu gì vẩn vậy [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].
Anh em nào đã gặp hay có cách nào fix xin chỉ giúp, Tết đến nơi mà còn gặp quả này ... [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ... nản !
Xin cảm ơn !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]