e nhận con gionee p2 bị virut up rom lại bị mất imei ae có hướng giải quyết xin giúp e với thank ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]