Máy sử dụng ver này : J100YDXU0AOC1
Thì vào support Octopus load file : sm-j100y_dxu0aoc1_root.oct về flash
Xong dùng Kingo root để rooted.
Tiếng Việt thì gọi hồn là ok.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]