đã thay nút nguồn,flash bằng tool hay box đều như vậy.bật nguồn lên logo hoặc nokia là tắt khởi động lại


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]