nhận máy màn hình sáng yếu..thay màn khác ko hết..đo connec j5 thấy chân số 5 ko có nội trở câu tắt fl24 done...nhiều bác cứ làm ic đèn ko thể dk,,vì đèn sáng yếu chứ ko phải mất đèn..đường fl24 là chỉnh sáng tối cho màn hình ak..chút kinh nghiệm nhỏ ak [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]