E này dính tk như icloud của iphone dùng box beo các kiểu ko đc, cuối cùng cốp tờ 5lit cả cái búa bên cạnh thì e nó lại muốn ăn tết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]