mình nhận con máy v6216 bị bỏng chân pin.nhờ anh em chỉ các chân đi vào con tụ nào với.thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]