Như tiêu đề X2-01 Liệt Phím A S D F G H J em đo thì mất trở kháng vòng ngoài bác nào có sơ đồ câu tắt hay giải pháp nào cho em xin với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]