mức điện bình thường của quả bin là 3.7V nhưng em cám vào máy tính kiểm tra tool thì lại báo khác nó báo 4.00V máy đang dùng tới 20% bin sập nguồn cắm sạc vào lại nhảy lên 19% bin anh em chỉ giùm em vs ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]