ngắn gọn hard reset viettel v8509, 1 tháo pin 2 bấm giữ volume xuống 3 bấm tiếp power đến khi hiện con robot
việc còn lại hãy mang đến cửa hàng vì máy bạn đã treo
Chúc anh em Kythuatphone đạt được hết những gì mà người khác đã chúc nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]