em muốn khóa mk con iphone tu xa mà nó cài mk rùi không khóa dc lại vào phần icloud.com nhập tài khoan vào ,nhung máy có mk thì nó bo qua buoc đó còn máy chua cài mk màn hình thì khóa dc ,ae ai biết cách giúp khóa máy có icloud ,có mk màn hình


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]