Có bác nào gặp ca này rồi xin chỉ giúp với ạ. Đầu năm mà gặp ca khó quá. Thanks
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]