e cắm sạc tối đến sáng giờ nó treo nguồn cao...các bác có giải pháp nao không


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]