- Đầu năm Chúc ae Kythuatphone.vn năm mới Vạn Sự như ý.. tiện đây e cũng vừa nhận 1 key gionee v5 treo logo.. chạy nên bt rồi.. h k có file tiếng việt ..mong ae Giúp đỡ.. chân thành cảm ơn ae .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]