Việt hóa Note 4 N910W8 thị trường CANADA​
Việt hóa trên nền stock 5.1.1 mới nhất N910W8VLU1COI4​
Việt hóa hầu hết các ứng dụng. 99% Tiếng Việt.​
Sửa lỗi, xóa ứng dụng nhà mạng không cần thiết.​
CSC về Việt Nam.​
Bật/tắt dữ liệu trên thanh thông báo​
Tự động set APN​
ACE mua file liên hệ chữ ký​
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]