em tìm hết trên mạng rồi không thấy thông tin nào hết về tiếng việt cho n85 - rm-334 , giờ chỉ còn trông chờ vào mấy AE nữa thôi . 0972707020


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]