Em có Unlock 1 em s6 và lỗi như này
các anh lớn đã gặp mong các a giúp đỡ
Năm mới chúc toàn thể anh em 4R khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn nhé
Cám ơn tất cả mọi người đã đọc

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]